Muuta tietoa

Huoneiston tai sen osan luovuttaminen

Huoneiston tai sen osan luovuttaminen toiselle ilman vuokrasopimuksessa olevaa suostumusta tai vuokranantajan erikseen antamaa lupaa on kielletty.

Jälleen vuokraus

Huoneistoa ei saa jälleenvuokrata ilman vuokranantajan lupaa.

Vuokraoikeuden siirto

Ei saa tehdä ilman vuokranantajan lupaa.

Muuttopäivä

Muuttopäivä on vuokrasopimuksen päättymisen jälkeinen arkipäivä. Muuttopäivänä vuokralaisen on jätettävä puolet asuinhuoneistosta vuokranantajan käyttöön yleisen tavan mukaan klo 12.00 sekä seuraavana päivänä luovutettava huoneisto kokonaisuudessaan vuokranantajan hallintaan. Vaatimus muuttopäivän siirtämisestä on pantava vireille tuomioistuimessa viimeistään kuukautta ennen muuttopäivää.

Sopimuksen purkaminen

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus esimerkiksi, jos vuokralainen laiminlyö vuokran maksun säädetyssä tai sovitussa ajassa, tai jos vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää, tai jos vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti. Vuokralaisella on oikeus purkaa sopimus esim. jos vuokralaisen, hänen kotiväkeensä kuuluvan tai vuokralaisen palveluksessa olevan terveydelle aiheutuu ilmeistä vaaraa huoneiston käyttämisestä sopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen. Sopimusosapuoli, joka haluaa käyttää laissa säädettyä oikeuttaa purkaa vuokrasopimus, on annettava kirjallinen purkamisilmoitus. Siinä on mainittava purkamisperuste ja vuokrasuhteen päättymisen ajankohta siinä tapauksessa, että vuokrasuhde halutaan päättyväksi myöhemmin kuin välittömästi purkamisilmoituksen tiedoksiannosta.

Vuokran korottaminen

Toistaiseksi voimassa olevissa vuokrasuhteissa korotusperuste on vapaasti sovittavissa, vuokra voidaan sitoa esim. indeksiin. Määräaikaisissa sopimuksissa vuokraa ei voi korottaa sopimuskauden aikana.

Vuokrasuhteen kesto

Voi olla joko toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on nimensä mukaisesti voimassa toistaiseksi. Vuokralaisen irtisanomisaika on aina yksi kuukausi.  Irtisanomisaika lasketaan aina sen kalenterikuukauden viimeisestä päivästä, jonka aikana irtisanominen on tehty. Irtisanomisajaltaan rajoitetun toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen voi irtisanoa päättymään aikaisintaan vuoden kuluttua sen alkamisesta. Aikaisemmasta irtisanomisesta määrätään yleensä yhden kuukauden vuokraa vastaava summa sopimussakkona. Irtisanominen tulee toimittaa kirjallisesti toimistoomme.

Vakuuden palautus

Vakuus palautetaan yleensä noin kahden viikon kuluessa siitä, kun asunto on luovutettu (kuitenkin vasta vuokrasopimuksen päätyttyä, ellei toisin ole sovittu). Vakuuden palauttaminen edellyttää, että asunnon todetaan olevan normaalissa kunnossa, muuttosiivous tehty, asuntoon kuuluvat varastot tyhjennytty, kellari tyhjennetty, parveke tyhjennetty, taloyhtiön maksut (pesutupa, mahdolliset sähkö- ja vesimaksut) on maksettu, mahdolliset puutteet korjattu ja kaikki huoneistoon liittyvät avaimet on palautettu. Mikäli avaimia on hävinnyt, asukas maksaa sarjoituksen, joka on noin 250€. Vakuutta ei palauteta siinä tilanteessa, jos vain toinen vuokralainen muuttaa pois, vaikka hän olisi se joka sen on alun perin maksanut. Jos vakuus ei riitä kattamaan mahdollisia siivous- yms. kustannuksia, laskutetaan puuttuva summa erikseen. Huoneisto, varastotilat ja parveke tulee siivota perusteellisesti. Mikäli vuokranantaja joutuu tyhjentämään vuokralaisen asunnon ja viemään tavaraa kaatopaikalle tästä laskutetaan vuokralaista minimissäänkin 700€

Poismuuttoilmoitus taloyhtiöön

Poismuuttoilmoitus tulee tehdä Maininki Kiinteistöpalvelut Oy:lle. Mikäli taloyhtiö veloittaa asukasta vedestä tai sähköstä kulutuksen mukaan, tulee poismuuttoilmoitusta jättäessään pyytää mittarienlukua loppulaskun saamiseksi. Veden, sähkön ja muiden taloyhtiön perimien maksujen loppulaskun maksaminen on edellytys myös vakuuden palauttamiselle.

Lopputarkastus

Vuokranantaja tai tämän edustaja tekee lopputarkastuksen, kun asunto on tyhjä ja siivottu.

Mikäli asuntoon on kuulunut asuntokohtaisia varusteita, jätä ne asuntoon (mm. TV-antennijohto, laajakaistakaapeli, palovaroitin, lääkekaappi, ikkunakahva). Jätä asuntoon kuuluvat asiakirjat (mm. kodinkoneiden käyttöohjeet, asukaskansio). Valaisimien pistokkeet ja sokerinpalat tulee jättää paikoilleen, muuten ne laskutetaan vuokralaiselta.

 


Muistilista

  • Irtisano vuokrasopimuksesi ajoissa. Muuttoilmoitus ei ole sama kuin vuokrasopimuksen irtisanominen.
  • Tee muuttoilmoitus.
  • Tee postiin osoitteenmuutosilmoitus.
  • Luovuta kaikki avaimet toimistoon.
  • Varmista, että vuokrat ja muut maksut on maksettu.
  • Siivoa huoneisto.
  • Tyhjennä asunto ja käytössä olleet varastotilat kokonaan.