Huoneiston kunnossapito-ohjeita

Vuokralaisen on hoidettava huoneistoa huolellisesti. Vuokralainen ei ole vastuussa tavanomaisesta kulumisesta, joka aiheutuu huoneiston käyttämisestä vuokrasopimuksessa edellytettyyn tarkoitukseen. Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokranantajalle myös vahingon, jonka huoneistossa oleskeleva henkilö on tahallisesti taikka laiminlyönnillään tai muulla huolimattomuudellaan aiheuttanut. Vuokranantaja vastaa asunnon kunnosta myös vuokrasuhteen aikana ja on velvollinen korjaamaan kustannuksellaan esim. hajonneen jääkaapin jos rikkoutuminen johtuu muusta kuin vuokralaisen laiminlyönnistä tai huolimattomuudesta.

Vuokralaisen ja vuokranantajan vastuulle kuuluvat vauriot jaetaan pääsääntöisesti niin, että lyhyellä aikavälillä syntyneet vauriot ovat vuokralaisen vastuulla. Pitemmän ajan kuluessa syntyneitä vaurioita, ns. normaalista kulumisesta, vastaa vuokranantaja. Jos vaurio on kuitenkin syntynyt asunnon väärästä käsittelystä tai hoidosta, ei sitä voida pitää normaalina kulumisena, vaikka se olisi syntynyt pitemmän ajan kuluessa.

Ilmoittamisvelvollisuus

Vuokralaisen on viipymättä ilmoitettava huoltoyhtiölle huoneiston vahingoittumisesta tai sellaisesta puutteellisuudesta, jonka korjaamisesta vuokranantaja on vastuussa. Ilmoitus on tehtävä heti, jos korjaus on vahingon suurenemisen estämiseksi suoritettava viipymättä. Vuokralainen, joka laiminlyö ilmoitusvelvollisuutensa, vastaa laiminlyönnistä aiheutuneesta vahingosta.

Korjausvastuut

Pääsääntö on, että vuokranantaja vastaa asunnon normaalin kulumisen aiheuttamista korjauksista ja vuokralainen aiheuttamistaan tai tarvitsemistaan korjaus- tai muutostöistä. Osa korjaustöistä kuuluu vuokranantajalle, osa taas taloyhtiölle. Vastuunjako määritellään tarkemmin vastuunjakotaulussa. Vastuunjakotaulukko löytyy Maininki Kiinteistöpalvelut Oy: n kotisivuilta. Vuokralaisen tulee huolehtia huoneistoon kuuluvien kodinkoneiden ja laitteiden asianmukaisesta puhdistuksesta, huoltotoimenpiteistä ja käytöstä ohjeiden mukaan.

Vuokranantajan oikeus päästä asuntoon

Huoneiston kunnon ja hoidon valvomista varten vuokralaisen on viivytyksettä sopivana aikana päästettävä vuokranantaja huoneistoon.

Vakuutus

Taloyhtiö huolehtii kiinteistövakuutuksesta, jolloin vuokralaisen vakuutettavaksi jää lähinnä oman asunnon irtain.

Palovaroitin

Palovaroitinasetuksen mukaan asunnoissa tulee olla vähintään yksi palovaroitin jokaisen kerroksen jokaista alkavaa 60 neliömetriä kohden. Pelastuslain mukaan huoneiston haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että asunto varustetaan palovaroittimella. Haltijalla tarkoitetaan vuokrasuhteessa nimenomaan vuokralaista.

Korjaus- ja muutostöiden tekeminen

Korjaus- ja muutostöiden tekeminen huoneistoon ilman vuokranantajan lupaa on kielletty. Vuokranantajalle on ilmoitettava myös astianpesukoneen asennuksesta. Vuokranantajalla on oikeus suorittaa välittömästi hoitotoimenpide tai korjaus- tai muutostyö, jota ei voi vahinkoa aiheuttamatta siirtää. Muussa tapauksessa vuokranantajan tulee ilmoittaa korjaustoimista laissa säädetty aikarajojen mukaisesti.

Asennukset

Vuokranantajalta tulee pyytää lupa sellaisiin kiinteisiin asennuksiin, mistä saattaa jäädä pysyvät jäljet seiniin tai lattiaan esim. isokokoinen huonekalu kiinnitetään seinään tai lattiaan. Pääsääntöisesti tehdyt asennukset tulee jättää huoneistoon sieltä pois muuttaessa. Vuokranantaja ei ole velvollinen lunastamaan tai korvaamaan hankinta/asennuskustannuksia, ellei asiasta ole erikseen sovittu.

Parvekkeelle tai muualle huoneiston ulkopuolelle ei saa asentaa omia satelliittiantenneja ilman erillistä lupaa. Vuokralainen ei saa tehdä huoneiston sähkölaitteisiin mitään muutoksia.

 


 

Kun tulee kysyttävää tai tarvitsette huoltoyhtiön palveluita, asiakaspalvelumme palvelee teitä numerossa (02) 2764 666 tai sähköpostitse osoitteessa toimisto@maininkioy.fi

Palveluajat:
ma, ti
ja to klo 8–16
ke
klo 8–17 
pe
klo 8–15.30